fbpx

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Welke persoonsgegevens kunnen we van u verwerken?

  • Naam en adres
  • Geslacht
  • Telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • IP-adressen en geolocatie

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

  • voor het aangaan en kunnen uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze veterinaire dienstverlening
  • voor communicatie met u via post, telefoon of e-mail voor praktijkrelevante zaken
  • voor administratieve doeleinden (vb. inplannen van een afspraak)
  • voor het verbeteren en evalueren van onze website en diensten

Wij zullen uw gegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Hoe lang worden deze persoongegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

Met wie worden uw persoongegevens uitgewisseld?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzondering hierop is wanneer dit voor veterinair handelen noodzakelijk is of indien wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Moet u deze persoonsgegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar zonder kunnen we u misschien niet (volledig) helpen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens veilig en zorgen voor voldoende bescherming om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dierenkliniek Broekhuizen maakt op zijn website enkel gebruik van functionele en analytische cookies. De privacy van de bezoeker blijft gewaarborgd. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website en zo kan de gebruikerservaring voor bezoekers geoptimaliseerd worden. De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Dierenkliniek Broekhuizen maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s zoals Facebook en Instagram te kunnen gebruiken. Lees hiervoor de privacyverklaring van Facebook en Instagram.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of  inzage/wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u   ten allen tijde contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of praktijkadres.

Klacht indienen

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Naam en contactgegevens :

Dierenkliniek Broekhuizen

Adres: Meidoornlaan 6, 4902 SC Oosterhout

Tel: 0162-432284

Email: info@dierenkliniekbroekhuizen.nl

Beheerder AVG: R. Vesterink

————————————————————————————————————————————–

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.