fbpx

Cat Friendly Clinic

cat friendly clinic 2023

In April 2020 hebben wij het zilveren keurmerk katvriendelijke kliniek (Cat Friendly Clinic, CFC) ontvangen.
Dit programma is ontwikkeld door de International Society of Feline Medicine, de diergeneeskundige afdeling van de toonaangevende internationale charitatieve instelling International Cat Care. Accreditatie wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met Ceva, Royal Canin, Boehringer Ingelheim, Idexx, Elanco en Zoetis.

Het doel van het programma is het bevorderen van het welzijn en een hoge verzorgingsstandaard van alle katten die opgenomen zijn in, of een bezoek brengen aan een dierenkliniek. In het kader van dit programma moet een kliniek voldoen aan een aantal strikte criteria, waaronder het voorzien in faciliteiten, aantoonbare activiteiten en een bewezen houding van het personeel ten behoeve van het reduceren van stress bij katten. Dit geldt voor zowel katten die zijn opgenomen als katten die een bezoek brengen aan de kliniek.

De criteria omvatten onder meer aparte wachtruimtes voor honden en katten, katvriendelijke verblijven en diergeneeskundige uitrusting die is toegesneden op de behandeling van katten. Bovenal wordt personeel gestimuleerd om respectvol en voorzichtig om te gaan met katten. Klinieken worden geacht zich te houden aan strenge normen voor veterinaire zorg, waaronder het continu bijhouden van kennis op het gebied van medische zorg voor katten.

Drs. Roy Vesterink, de kattencontactpersoon voor de kliniek, is trots op de toekenning van het Zilveren keurmerk katvriendelijke kliniek: “We wilden dat een bezoek aan onze kliniek zo weinig mogelijk stress zou opleveren bij zowel katten als hun eigenaars. Katten kunnen heel nerveus worden als ze uit hun bekende omgeving gehaald worden. Dat kan ervoor zorgen dat eigenaren minder snel hulp zoeken bij een dierenarts als hun kat dat nodig heeft.
De accreditatie als katvriendelijke kliniek betekent voor ons de belofte dat we ons houden aan een hoog niveau bij de verzorging van katten, met compassie en kennis van zaken.”

De International Society of Feline Medicine heeft het initiatief voor katvriendelijke klinieken genomen om dierenklinieken te stimuleren veranderingen door te voeren om het welzijn van katten die onder hun zorg vallen, te verbeteren. Het programma adviseert klinieken over het optimaliseren van hun ruimtes voor katten, het verzorgen van ondersteuning bij trainingen voor personeel, omgangstechnieken en katspecifieke cliëntenzorg.

Katteneigenaars kunnen meer informatie vinden over International Cat Care en het Cat Friendly Clinic-initiatief op www.catfriendlyclinic.org.