fbpx

Zover ons nu bekend is kunnen wij gewoon open blijven. Wij zijn echter wel genoodzaakt om ook de nodigde maatregelen te treffen. Onderstaande maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 April. Zodra wij een update hebben van de dierenartsvereniging of het RIVM zullen wij dit kenbaar maken.

– Wij verzoeken u om ALLEEN met uw huisdier te komen.
Neem geen extra familieleden/vrienden mee naar de afspraak.

!! 1 PERSOON PER HUISDIER/AFSPRAAK !!

– Wij geven GEEN HAND bij binnenkomst
– Wij verzoeken u om bij binnenkomst onze HANDGEL te gebruiken, deze hangt naast de printer aan de muur
– Wij zullen meer ruimte tussen de afspraken in plannen om uitloop en volle wachtruimte te voorkomen.
– Wij nemen geen contante betalingen meer aan.
Graag PINNEN, liefst ook contactloos
– Wij verzoeken u om thuis te blijven indien u verkouden bent of ziekteverschijnselen heeft
– Wij komen NIET meer op huisbezoek
– Nazorg na een operatie zullen wij TELEFONISCH met u doorspreken zodat het contact bij het ophalen van uw huisdier zo kort mogelijk is.
– Klanten die komen voor de aquatraining van DOGHYDROCARE verzoekenn wij om buiten te wachten. Catharina zal jullie daar ophalen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.