fbpx

Chippen

Chippen

Chippen

Als u een hond koopt
Voor honden geldt er een chipplicht sinds 01-04-2013. Dit betekent dat elke hond in Nederland, geboren na deze datum, voorzien moet zijn van een chip én registratie. Sinds 01-11-2021 is daar de verplichting bij dat de hond ook voorzien moet zijn van een officiëel Europees dierenpaspoort.

Heeft een hond geen chip en/of officieel Europees paspoort; koop de hond dan niet!!
Voor andere dieren is deze verplichting er niet.

Registratie chip
Zodra de hond bij de nieuwe eigenaar komt, is hij/zij verplicht om deze registratie binnen 14 dagen na aankoop, over te zetten op de eigen gegevens. De fokker/vorige eigenaar moet de chip op zijn naam weer afmelden. Dit kan bij de database die de fokker/vorige eigenaar gebruikt heeft voor de aanmelding. Is dit niet bekend, gebruik dan bv. www.ndg.nl.  Controleer geregeld of de registratie van de chip nog juist is. Denk hierbij aan evt. wijzigingen van telefoonnummer(s) en/of adres. Dit kan het beste op www.chipnummer.nl Dit is namelijk een verzamelsite van alle databanken in Nederland.

Chip of Paspoort is niet door fokker geregistreerd
Dan is de hond dus eigenlijk illegaal. Zaak is wel om de hond alsnog zo snel mogelijk te registreren. Deze 1e registratie kunt u niet zelf doen, maar moet door een dierenarts worden gedaan. U zult hiervoor dus een afspraak moeten maken met de dierenarts die moet controleren of het nummer inderdaad in de hond zit, of de aangegeven leeftijd kan kloppen, en of de hond bij het paspoort hoort.

Voordat de dierenarts de registratie kan uitvoeren, moet u zelf een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) aanvragen. Zonder dit nummer is registreren niet mogelijk. Dit kunt u doen via de site van het RVO. Dus ook al bent u enkel een pup eigenaar, en geen fokker of handelaar, dit Unieke Bedrijfsnummer is nodig voor de registratie.

Chip registreren na import uit buitenland
Wanneer de hond via een Stichting naar Nederland wordt gehaald, dan mag u er vanuit gaan dat zij deze eerste chipregistratie in Nederland regelen. Heeft u de hond zelf naar Nederland gehaald, dan moet u dit wel gaan regelen. Ook hiervoor geldt dat u eerst zelf een UBN moet aanvragen via de site van het RVO. Nadat u deze heeft ontvangen moet u met dit nummer, de hond, en het paspoort langs de dierenarts voor de registratie. Dit is verplicht binnen 14 dagen na aankomst in Nederland.

Fokker
Heeft u een nestje pups gefokt, gewoon slechts eenmalig voor de hobby, of professioneler, dan is het verplicht deze pups binnen 7 weken te laten chippen, voorzien van een officieel Europees Paspoort én registratie van zowel de chip als het paspoort. Hiervoor heeft u ook een UBN nodig die u kunt aanvragen op de site van het RVO. Er moet een geboortemelding, aanbrengmelding van de chip én een paspoortmelding gedaan worden. De eerste kunt u eventueel zelf doen. De aanbrengmelding wordt door de chipper gedaan die ze zet; dus via Raad van Beheer of door de dierenarts. Het paspoort wordt enkel door dierenartsen uitgegeven, die ze ook zullen registreren.
Is de pup naar een nieuwe eigenaar, dan moet u binnen 14 dagen een afvoermelding doen.

Controleer regelmatig of de registratie van het chipnummer van uw dier nog klopt op: www.chipnummer.nl